Komission päätös (EU) 2019/1268, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2019, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Lopetetaan muovin aikakausi Euroopassa” (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4974)