P8_TA(2017)0416 Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. oktobra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja