P8_TA(2017)0416 Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. října 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky