Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 , vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti