Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti