Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa) (KOM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))