Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))