2011/856/EU: Komission suositus, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011 , perintöjen kaksinkertaisen verotuksen huojentamisesta