Decyzja Wspólnej Rady UE–Kuba nr 1/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu [2018/897]