Det Fælles EU-Cuba-Råds afgørelse nr. 1/2018 af 15. maj 2018 om vedtagelse af det fælles råds og det blandede udvalgs forretningsordener [2018/897]