LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) Valmistelija: Nadezhda Neynsky