Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 06/06/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6195 - HOLCIM / BASALT / H + B GRONDSTOFFEN JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)