Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 154. kokouksessaan 5. syyskuuta 2007 antama lausunto asiaan COMP/M.4525 – Kronospan/Constantia liittyvästä päätösluonnoksesta – Esittelijä: Espanja