Pisemne zapytanie E-006443/11 Marina Yannakoudakis (ECR) do Komisji. Zamówienia publiczne