Komission asetus (EU) N:o 997/2010, annettu 5 päivänä marraskuuta 2010 , tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä toistaiseksi