Decizia (UE) 2020/2068 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere instituit prin Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo (Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.), pe de altă parte, referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului III la acesta privind noțiunea de „produse originare”