Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/1999 z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG