Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 144/1999 af 5. november 1999 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen