Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1756 af 23. oktober 2019 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af sendinger af hø og halm (EØS-relevant tekst)