Kirjallinen kysymys E-006441/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) komissiolle. EU:n jätteistä annetun puitedirektiivin täytäntöönpano