2011/688/YUTP: Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EULEX KOSOVO/1/2011, annettu 14 päivänä lokakuuta 2011 , Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, EULEX KOSOVO, operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta