Mål T-791/19: Talan väckt den 15 november 2019 – Sped-Pro S.A. mot kommissionen