Euroopan unionin virallinen lehti, L 047, 20. helmikuuta 2020