Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 5/09