2011/30/EU: Komission päätös, annettu 19 päivänä tammikuuta 2011 , tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajiin ja tilintarkastusyksiköihin sovellettavien valvonta-, laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmien vastaavuudesta ja tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta Euroopan unionissa (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 117) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti