Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/911 af 25. juni 2018 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre spredning af fåre- og gedepest i Bulgarien (meddelt under nummer C(2018) 4071) (EØS-relevant tekst.)