Asia C-392/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Oradea (Romania) on esittänyt 29.6.2017 – Sindicatul Energia Oradea v. SC Termoelectrica SA