Kirjallinen kysymys E-011034/11 Barbara Lochbihler (Verts/ALE) ja Tarja Cronberg (Verts/ALE) komissiolle. Aurinko- ja tuulivoimatekniikan tuonti Iraniin