Kirjallinen kysymys E-007258/12 Michael Cashman (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Norbert Neuser (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Antonyia Parvanova (ALDE) ja Véronique Mathieu (PPE) komissiolle. Seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden ja niihin liittyvien oikeuksien edistämiseksi myönnettävä EU-rahoitus ja perhesuunnittelua käsitellyt huippukokous (11.7.2012)