Mål C-120/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 15 februari 2019 — X, övriga parter: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV