Verzoek van de Civilret i Hillerød van 4 juli 1997 om een prejudiciële beslissing in het aldaar aanhangige geding tussen Dansk Metalarbejderforbund als mandataris van J. Lauge e.a. en Lønmodtagernes Garantifond (Zaak C-250/97)