Kirjallinen kysymys P-5884/10 Ágnes Hankiss (PPE) komissiolle. Tietoverkkoturvallisuuden yhteen sovittaminen EU:n tasolla