Väliaikainen päivitys Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin 1. tammikuuta 2020 alkaen sovellettavat korjauskertoimet (EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden väliaikaisesta päivityksestä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 64 ja 65 artiklan ja liitteen XI mukaisesti 19. toukokuuta 2020 annetun Eurostatin kertomuksen mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla Eurostatin verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/eurostat > ”Data” > ”Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).) 2020/C 211/07