Kirjallinen kysymys E-011619/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Suuret maahanmuuttajamäärät Etelä-Euroopassa