Kirjallinen kysymys E-9413/10 João Ferreira (GUE/NGL) komissiolle. Tutkijoiden työtilanne ja tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan periaatteiden soveltaminen