2012/109/EU: Komission päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011 , valtiontuesta C 19/09 (ex N 64/09), jonka Tanska aikoo toteuttaa TV2 Danmark A/S:n rakenneuudistuksen hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2614) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti