Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11 päivänä kesäkuuta 1991. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto. # Titaanioksidijätteitä koskeva direktiivi - Oikeudellinen perusta. # Asia C-300/89. TITJUR komissio v. neuvosto