Kohtuasi C-682/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 6. novembril 2018 – LF versus Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH