Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI hissien ja hissien turvakomponenttien markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta