Kirjallinen kysymys E-010814/11 Georgios Stavrakakis (S&D) komissiolle. Tuleva koheesiopolitiikka ja toimintaohjelmien hyväksyminen