Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 259/2011 tas- 16 ta’ Marzu 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 642/2010 dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali