Asia C-316/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 1.7.2010 — Danske Svineproducenter v. Justitsministeriet