Azzjoni mressqa fit- 30 ta' Novembru 2012 mill-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA kontra l-Islanda (Il-Kawża E-12/12)