Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisintoTOINEN OSASTO - Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestäIII LUKU - TERVEYDEN SUOJELU31 artikla