Komission päätös , tehty 15 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6522) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/968/EY)