Asia C-166/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 1.3.2012 (Audiencia Provincial de Oviedon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Kuluttajansuoja — Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvotellut sopimukset — Direktiivi 85/577/ETY — Soveltamisala — Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan)