Meddelande från Polens regering rörande Europaparlamentets och rådet direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i området Ostrów Lubelski