Писмен въпрос E-7212/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и средните предприятия в Белгия