Vec T-875/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2020 – Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Flaming Forties – Staršia národná obrazová ochranná známka 40 FLAMING FRUITS – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)