Kirjallinen kysymys E-7125/10 Georgios Koumoutsakos (PPE) ja Ioannis A. Tsoukalas (PPE) komissiolle. Merivalvontaa säätelevän oikeudellisen kehyksen laatiminen yhdennetyn meripolitiikan puitteissa